Stugfogdar

Kommittéen består av

Namn  
Conny Johansson Sammankallande

Ansvarsområde

Stugfogdarna ser till att vår klubbstuga och planer underhålls med hjälp av Båten.

Stort tack till er alla från den fantastiska BÅTEN :)