Stugfogdar

Kommittéen består av

Namn  
Conny Johansson Sammankallande

Ansvarsområde

Stugfogdarna ser till att vår nya klubbstuga och planer underhålls.