NBKs Lydnadsdag

30 mars-19   09:00–15:00

Välkommen till lydnadsdag på klubben. Lördagen 30 mars kl 9:00-15:00
Vi delar in oss i smågrupper och hjälper varandra med lydnadens olika moment, på den nivå som du och din hund är. Äter nåt gott och fortsätter efter maten. Önskemål om moment och frågor skickas till Susanne Gustavsson gunnarsmo@hotmail.com samt anmälan. Kostnad 112 kr. (swish eller Plusgiro)