Inför årsmötet 2021

2020-11-15 -- 20:37

Valberedningens preliminära förslag till de val som klubbens medlemmar ska göra på årsmötet 2021 är:

Ordförande: Susanne Gustavsson, omval 1 år.

Vice ordförande: Christian Fast, omval 2 år.

Kassör: Ellen Knutsson, omval 2 år.

Suppleant: Eva Vinrot, omval 2 år.

Ledamot: VAKANT, nyval 2 år.

 

Övriga i styrelsen är:

Sekreterare: Madde Håkansson, 1 år kvar.

Ledamot: Berth Ljunggren, 1år kvar.

Ledamot: Heléne Borgryd, 1 år kvar.

Suppleant: Tina Ekander, 1 år kvar.

 

Valberedningen:

VAKANT, nyval 2 år.

Anette Ringdal, omval 1 år.

Carola Lind, 1 år kvar. 

 

Förslag på personer till de vakanta platserna lämnas till valberedningen.

Har du ett eget förslag på en person för någon post som är valbar i år istället för valberedningens förslag? Gör en egen nominering och skriv vilken funktion som avses, namn, en kort presentation och en bekräftelse på att den du nominerar kandiderar. Din nominering ska vara styrelsen tillhanda senast den 15/12. 

 

 

Kommande


Swish

123 390 7722
(min 50:-)
PlusGiro: 21 16 13 - 5