Nytt medlemssystem

2022-03-20 -- 20:07

SBK centralt har fixat ett nytt medlemssystem (Membersite) som gör att vi inte längre kan ta emot medlemsavgifter lokalt. All registrering och betalning av medlemsavgifter görs nu direkt i det centrala medlemssystemet. Du som redan är medlem hittar också bevis på ditt medlemsskap här. Du kommer inte längre att få något medlemskort utan får logga in på Membersite för att visa medlemsskapet. 

Du blir medlem och loggar in här: https://brukshundklubben.membersite.se/Membership/BuyMembership

Kommande


Swish

123 390 7722
(min 50:-)
PlusGiro: 21 16 13 - 5