Valberedningen informerar *korrigering*

2021-12-15 -- 20:27

Ordförande 1 år: Susanne Gustavsson (Omval 1 år)
Vice ordförande 2 år: Christian Fast (Omval 2 år) *korrigering*
Sekreterare 2 år: Madde Håkansson (1 år kvar)
Kassör 2 år: Ellen Knutsson (Omval 2 år) *korrigering*
Ledamot 2 år: Berth Ljunggren (1 år kvar)
Ledamot 2 år: Heléne Borgryd (1 år kvar)
Ledamot 2 år: Eva Vinrot (Nyval 2 år)
Suppleant 2 år: Tina Ekander (1 år kvar)
Suppleant 2 år: Stefan Olofsson (Nyval 2 år)

Vi söker fortfarande två personer till valberedningen, en sammankallande på 1 år och en ledamot på 2 år. Valberedningen har till uppgift att förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte varje år.

Med vänliga hälsningar valberedningen, Emma Wirblad, Carola Lind och Anette Ringdahl

Kommande


Swish

123 390 7722
(min 50:-)
PlusGiro: 21 16 13 - 5