Välkommen till NBK!

All utbildning och kursverksamhet arrangeras i samverkan med Studiefrämjandet, det innebär att du anmäler dig och betalar din kurs till Studiefrämjandet.

Kurser kommer att läggas ut efterhand som instruktör, dagar och tider bestäms. För att anmäla dig eller se vilka kurser vi har på gång hittar du på länken nedan, "Anmäl dig till kurs här"

För att gå kurs hos oss måste du vara medlem i Nybro Brukshundklubb och hunden måste vara vaccinerad enligt SKKs bestämmelser. Om du inte redan är medlem betalar du in medlemsavgiften 530 kr till plusgiro 211613-5 eller via Swish 123 390 77 22, märk inbetalningen med kursnumret och ditt namn. Medlemsavgiften måste vara betald före kursstart.

Kursplaner finns att läsa under fliken Vår verksamhet > Dokument.

Har du frågor angående kurserna? Kontakta ellen.knutsson@hotmail.com.