Tina Ekander

Om mig

Jag heter Tina Ekander och har en jakt-golden som heter Viggo.
Vi tävlar i elit -spår och lydnad - LD i startklass och uppflyttade klass 2.
Det finns 2 hundar till i familjen - min sambo har en Holländsk herdehund och en jaktgolden.
Så det är mycket hund i mitt liv.

Utbildning

Hjälpinstruktör

Kommande


Swish

123 390 7722
(min 50:-)
PlusGiro: 21 16 13 - 5