Lydnadsdag

Datum

30 mars 2019 09:00–15:00

Information

Välkommen till lydnadsdag på klubben. Lördagen 30 mars kl 9:00-15:00
Vi delar in oss i smågrupper och hjälper varandra med lydnadens olika moment, på den nivå som du och din hund är. Äter nåt gott och fortsätter efter maten. Önskemål om moment och frågor skickas till gunnarsmo@hotmail.com samt anmälan. Kostnad 112 kr.

Bokat

Köket
Stora salen
Nedre plan
Övre plan (Öppen plan)
Nya plan