Bokat

Lydnads / Bruksplan
Rallylydnad / Hoopersplan

Information

Öppen träning som inte leds av någon. Man får planera sin egna träning. Ibland bygger någon en hoopersbana och ibland en rallybana. Ibland kommer många och ibland få. Alla medlemmar är välkomna!

Datum

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Go Back